Lejre i 2004

Uge 8: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Fyn
I skolernes vinterferie fik Søgård besøg af en flok børn og deres pædagoger fra område-institutionen Dyrehaven i Kerteminde. Det er en døgninstitution for børn i alderen 3-18 år. Formålet med lejren var iflg. personalet at afholde en så vidt muligt "normalfamilies ferie". Det var pædagogernes ønske, at børnene skulle opleve så meget som muligt under opholdet, hvorfor der var planlagt en masse ture og udflugter på Langeland og omegn. Foreningen Børnelejren på Langeland godkendte institutionens udflugtsbudget og bevilgede bl.a. leje af en bil til formålet.

Uge 22: Mælkebøtten - børnehavebørn fra Bornholm
LEV-institutionen Specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke fik tilbudt et financieret ophold på Søgård for deres børn, der har specielle vanskeligheder af forskellig art (ikke socialt betinget). Mælkebøtten, som også fungerer som observationsbørnehave, havde ikke tidligere taget børnene med på lejr, så vi håbede, det blev en stor oplevelse for dem. Pædagogerne ytrede ønske om at give børnene den ekstra oplevelse, det vil være for dem at komme i Zoologisk Have i København, og vi var glade for at kunne opfylde det ønske, så børnene kunne få et afbræk i den lange rejse fra Bornholm til Langeland. Mælkebøtten meldte desværre afbud, så denne lejr blev derfor tilbudt en anden institution senere på året.

Uge 26: Strandridergården - Tvangsfjernede børn fra Nordsjælland
Døgninstitutionen Strandridergården, der var på lejr på Søgård i 2003, havde søgt og fået tilsagn om at komme igen i 2004, da det drejede sig om et nyt hold børn. De kom i den første uge af skolernes sommerferie og var desværre meget uheldige med vejret.

Uge 29-31: Mellemfolkelig Samvirke
Lejr for 20 unge fra hele verden blev afholdt som en workcamp, hvor de unge mennesker bl.a. hjalp til med at få tømt høloftet og læsset høet på containere, så det kunne køres væk.

Uge 33: Plutovænget, et elevhjem under Fredericia Skolen - Døve børn fra Jylland
I uge 33 blev det døve og hørehæmmede børn i alderen 7-11 år, som også har en anden form for handicap, der besøgte Søgård med deres pædagoger. De handicaps, de fleste af børnene har er af følelsesmæssig art (tidligt følelsesmæssigt skadede børn). Desuden er der et par børn med organiske skader. Formålet med lejren var bl.a. at få afdækket deres indbyrdes relationer og ressourcer.

Uge 42: Broen - Udviklingshæmmede børn fra København
I uge 42 kom en ny gruppe udviklingshæmmede børn i alderen 6-18 år fra Specialbørnehjemmet Broen i Hellerup. De var så begejstrede for deres ophold på Søgård i efterårsferien 2003, at de havde søgt om at komme igen i år, og lejren var igen en stor succes.

Uge 46: Fuglehøj i Kolding - Børn der bor på institutionen med eller uden forældrenes samtykke
I uge 46 blev det børn i alderen 4-8 år med sociale eller adfærdsmæssige problemer, der i en periode af deres liv bor på Fuglehøj, der trængte til en opmuntring uden for institutionen.