Lejre i 2005

Uge 7: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn
Det blev 13 børn i alderen 5-17 år fra Rendbjerghjemmet i Egernsund i Sønderjylland, der fik fornøjelsen af et ophold på Sydlangeland. Rendbjerghjemmet er et aflastningshjem for både børn og voksne, der er fysisk/psykisk udviklingshæmmede.

Uge 18: Unge med psykosociale vanskeligheder
5 normaltbegavede unge i alderen 16-18 år med vanskeligheder af følelsesmæssig og social karakter, der er motiverede for og ønsker samarbejde omkring udvikling af selvstændighed, robusthed og praktiske færdigheder med henblik på udslusning til egen bolig, fik et dejligt ophold på Langeland. Formålet med opholdet var at styrke det socialesamvær gennem friluftsaktiviteter.

Uge 22-23: Grønlandske børn fra Scoresbysund
11 omsorgssvigtede grønlandske børn fra ungehuset i Scoresbysund i Østgrønland har været på ferie på Langeland. Vi fik indsamlet 170.000 kr. til denne lejr. Vi er overbevist om, at pengene er godt givet ud til denne gruppe børn, der virkelig er værdigt trængende.

Uge 24: Børn fra Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde i Skodsborg
12 børn i alderen 8-16 år fra Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde fik et dejligt ophold på Langeland. Børnene går i intern skole på Jacob Michaelsens Minde, fordi de ikke p.t. magter et alm. folkeskoleforløb. Børnene på institutionen er enten frivilligt eller tvangsmæssigt anbragt. Formålet med lejren var at give eleverne en dejlig oplevelse både socialt, kulturelt og naturmæssigt i et område af landet, som de fleste aldrig har besøgt.

Uge 25: Børn fra Nærumgård Børnehjem
I uge 25 blev det 20 børn i alderen 4-15 år, der fik glæde af et ophold på Langeland. Fælles for børnene på Nærumgård er, at de grundlæggende har ressourcer og muligheder, som under de rette livsbetingelser strækker til en udvikling der ligger inden for normale rammer. Men fælles for børnene er også, at de er præget af omsorgssvigt og af mange nederlag i familien, i skolen samt blandt kammerater. Nærumgård Børnehjem har 4 afdelinger, de 3 afdelinger tog på et fælles ophold på Langeland i uge 25 og den 4. afdeling fik et ophold på Langeland i uge 27.

Uge 26: Børn med nedsat fysiske og/eller psykisk funktionsevne
21 børn i alderen 8-17 år med nedsat fysiske og/eller psykisk funktionsevne og som trængte til en opmuntring, var på besøg i uge 26. Det var af stor betydning for aflastningsinstitutionen Egeskovhus i Viborg, at de kunne give børnene mulighed for positivt samvær med såvel voksne, som de øvrige børn ved et lejrophold på Langeland.

Uge 27: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder
12 børn i alderen 6-12 år fik et dejligt ophold på Langeland. Adashøj er et socialpædagogisk dagbehandlingstilbud til børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Institutionens formål var at give børnene oplevelser og erfaringer, som kunne danne grobund for en sund udviklingsproces, hvor børnene udvikler selvværd og selvtillid, og dermed opnår en større livskraft og livslyst.

Uge 28: Omsorgssvigtede børn fra døgninstitution i Hornsyld
I uge 28 blev det børn i alderen 6-15 år fra Børne- og Familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld, der får glæde af et ophold på Søgård. Bakkevej er et behandlingshjem for anbragte børn. Nogle er frivilligt anbragte og nogle tvangsfjernede. Alle børn er omsorgssvigtede og kommer fra meget ressorcesvage familier.

Uge 31: Familielejr for socialt udsatte grønlændere
Lejren blev afholdt for 8 grønlandske familier fra henholdsvis Ålborg, Esbjerg og København, der på grund af sproglige, kulturelle og mangelfulde uddannelsesmæssige forudsætninger har haft svært ved at finde fodfæste i det danske samfund. Det var enlige mødre på overførselsindkomster og deres børn, der trængte til fælles positive oplevelser i nye omgivelser - et pusterum fra en problemfyldt hverdag. Lejren var en stor succes for de udsatte grønlandske familier, de fik mange positive oplevelser.

Uge 33: Døve og hørehæmmede børn fra Fredericia
Pluto er et elevhjem for døve og hørehæmmede børn i alderen 8-12 år, det endvidere har sociale eller emotionelle forstyrelser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård var at iagttage "dynamikken" i gruppen, med fokus på socialerelationer.

Uge 42: Børn med varigt funktionsnedsættelse (hjerneskadede børn)
12 børn fra Specialbørnehjemmet Broen fra Hellerup glæder sig til at komme på Søgård igen. Gruppen er børn fra 11 - 17 år med varigt funktionsnedsættelse (hjerneskadede børn). Hertil kommer at mange af børnene er omsorgssvigtede. Der er mange forskellige diagnoser fra elektiv mutisme, downs syndrom til forskellige former for damp. Dette gør at vores børn skal have meget opsyn/pædagogisk hjælp, og det er også derfor at vi deler perioden, så der kommer seks børn med de første dage, og seks de sidste.