Lejre i 2007

Uge 24: Børn med sociale vanskeligheder fra Rødovre
Taurus er en afdeling af Skole/Socialprojektet Skiftesporet i Rødovre Kommune. På afdelingen Taurus er der plads til 10 børn i alderen 13-16 år. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene få nye gode oplevelser samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Alle glæder sig til at få et ophold på Søgård Hovedgård.

Uge 26: Udviklingshæmmede børn fra Hellerup
12 børn fra Specialbørnehjemmet Broen fra Hellerup har fået lov til at komme på Søgård igen. Broen er en specialinstitution for børn fra 9 - 18 år med varig nedsat psykisk funktionsevne, hvoraf en del har forskellige sammensatte psykosociale problemstillinger. Dette gør at børnene skal have meget opsyn/pædagogisk hjælp, og det er også derfor at perioden deles, så der kommer seks børn med de første dage, og seks de sidste.

Uge 27: Psykosocialt belastede normalt begavede børn og unge fra Vedbæk
17 psykosocialt belastede normalt begavede børn og unge i alderen 6-15 år fra døgninstitutionen Strandridergården glæder sig til et ophold på Søgård. De opholder sig, alt efter behov, på Strandridergården i kortere eller længere tid. Børnene og de unge er præget af omsorgssvigt, men kan med relevant støtte udvikle sig. Vores mål er at skabe trygge rammer og give dem omsorg, som kan skabe den nødvendige tillid til omgivelserne. På den baggrund kan der etableres kontakt til deres ressourcer og de kan opleve succes, samt udvikle sociale kompetencer.

Uge 28: (2 lejre) Den ene lejr bliver afholdt i hovedhuset og den anden lejr i "hestestalden".

Omsorgssvigtede børn fra Nærumgård Børnehjem.
12 omsorgssvigtede børn i alderen 5-16 år, skal have glæde af et ophold på Søgård til sommer. Fælles for børnene på Nærumgård Børnehjems 3 afdelinger i Nærum er, at de grundlæggende har ressourcer og muligheder, som under de rette livsbetingelser strækker til en udvikling der ligger inden for normale rammer. Men fælles for børnene er også, at de er præget af omsorgssvigt og af mange nederlag i familien, i skolen samt blandt kammerater.

Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder.
Adashøj, 4. afdeling fra Nærumgård Børnehjem er et socialpædagogisk dagbehandlingstilbud for 12 børn i alderen 7-13 år med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder og disse børn skal også have glæde af et ophold på Søgård. Institutionens formål er at give børnene oplevelser og erfaringer, som kan danne grobund for en sund udviklingsproces, hvor børnene udvikler selvværd og selvtillid, og dermed opnår en større livskraft og livslyst.

Uge 29: Børn og unge med sociale problemer fra Silkeborg
C. Knaps Minde i Silkeborg, er en døgninstitution der yder omsorg og opmærksomhed for børn og unge i alderen fra 3-18 år, således at barnet eller den unge i en vanskelig situation kan udvikle sig så optimalt som muligt. Børnene er generelt omsorgssvigtede tidligt i deres liv, og har brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Fælles for børnene er at de er behandlingstrængende med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling.

Uge 30: Omsorgssvigtede børn fra døgninstitution i Hornsyld
12 børn i alderen 8-17 år fra Børne- og Familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld, glæder sig til et ophold på Søgård. Bakkevej er et behandlingshjem for anbragte børn. Nogle er frivilligt anbragte og nogle tvangsfjernede. Alle børn er omsorgssvigtede og kommer fra meget ressourcesvage familier.

Uge 31 og 32: Fysisk og psykisk omsorgssvigtede børn fra Viborg
Børn, der ved indskrivningen er ca. 5 - 9 år, og som i deres første leveår (også under graviditeten) har været udsat for massivt fysisk og psykisk omsorgssvigt. Som følge deraf mangler de grundlæggende tillid til andre mennesker, indlevelse, og har meget vanskeligt ved sociale kontakter og udsættelse af egne behov samt mangler indlevelse. Børnene har koncentrationsproblemer, indlæringsvanskeligheder og specifikke vanskeligheder af psykologisk/psykiatrisk karakter. Der er tale om børn, der er traumatiseret og har været udsat for seksuelle overgreb (også som spædbørn). De har ikke fået basale behov dækket. Ofte er der tale om børn af misbrugere, psykisk syge og svagt begavede forældre. Børnene har et flerårigt behandlingsbehov og kan være på Hald Ege, indtil de har behov for et ungdomstilbud.

Uge 33: Børn med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling fra Hillerød.
Akacie- og Kastanjehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården. Børnene er i alderen 7-14 år og har generelt være udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom. Som følge her af har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 34: Mandag - torsdag, døve og hørehæmmede børn fra Fredericia
Pluto er et elevhjem for døve og hørehæmmede børn i alderen 8-12 år, der endvidere har sociale eller emotionelle forstyrrelser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at iagttage "dynamikken" i gruppen, med fokus på socialrelationer.

Uge 34: Fredag - Søndag, børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Fuglebjerg
15 omsorgssvigtede børn i alderen 7-15 år glæder sig til et ophold på Søgård til sommer. Skovgården er et behandlingshjem for omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede børn i den skolepligtige alder. Den rummer samtidig en intern skole, hvor der ydes specialundervisning til de enkelte børn. De har ikke haft det nemt. 2/3 af børnene er døgnplaceret på Skovgården, resten bor enten hjemme eller i plejefamilie. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 35: Børn med særlige vanskeligheder fra Dagbehandlingshjemmet Vikasku fra Frederiksberg
30 børn i alderen 7-16 år glæder sig til et ophold på Søgård til sommer. Vikasku er en familiebehandlingsinstitution med undervisning for socialt og psykisk belastede børn og unge.

Uge 36: Børn med socio-emotionelle problemer fra Glamsbjerg
Pædagogerne fra Heldagsskolen Ådalen ønsker at give "deres" børn nogle fælles oplevelser, som kan knytte børnene tættere til hinanden. Det er 17 børn med socio-emotionelle problemer i alderen 6-14 år der skal have glæde af et ophold.

Uge 42: Børn med sociale eller adfærdsmæssige problemer fra Vejle
Børne- og Ungdomspensionen Brummersvej, er en døgninstitution for børn og unge i alderen 2-16 år, med sociale eller adfærdsmæssige problemer. Børnene er generelt omsorgssvigtede og har brug for trygge rammer. Formålet med lejren er at børnene får nogle oplevelser sammen de voksne som de ikke har mulighed for at få i hverdagen.