Lejre i 2008

Uge 7: Børn med sociale eller adfærdsmæssige problemer fra Vejle
Børne- og Ungdomspensionen Brummersvej, er en døgninstitution for 14 børn og unge i alderen 2-16 år, med sociale eller adfærdsmæssige problemer. Børnene er generelt omsorgssvigtede og har brug for trygge rammer. Formålet med lejren er at børnene får nogle oplevelser sammen med de voksne, som de ikke har mulighed for at få i hverdagen.

Uge 8: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Fyn
Områdeinstitutionen Dyrehaven i Kerteminde er en døgninstitution for max 12 børn i alderen 3-18 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 24: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem med flere afdelinger for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede børn i den skolepligtige alder. 12-15 omsorgssvigtede børn i alderen 7-15 år skal sammen med forældrene på et ophold på Søgård til sommer. Formålet er at knytte børn og forældre tættere sammen. I uge 31 skal en anden afdeling fra Skovgården af sted til Søgård, dog uden forældre. Skovgården rummer samtidig en intern skole, hvor der ydes specialundervisning til de enkelte børn. Det er børn, der ikke har haft det nemt. 2/3 af børnene er døgnplaceret på Skovgården, resten bor enten hjemme eller i plejefamilie. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 25: Børn med sociale vanskeligheder fra Rødovre
Taurus er en afdeling af Skole/Socialprojektet Skiftesporet i Rødovre Kommune. På afdelingen Taurus er der plads til 10 børn i alderen 13-15 år. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene få nye gode oplevelser samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne.

Uge 26: Børn med socio-emotionelle problemer fra Glamsbjerg
Heldagsskolen Ådalen er for børn i alderen 6-14 år med store socio/emotionelle vanskeligheder, de kan p.t. ikke rummes i folkeskolen. Formålet med opholdet på Søgård, er at få nogle fællesoplevelser som skal knytte børnegruppen tættere til hinanden. Pædagogerne får samtidigt et mere omfangsrigt indsigt i børnene.

Uge 27: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Fyn
Områdeinstitutionen Dyrehaven i Kerteminde er en døgninstitution for max 12 børn i alderen 3-18 år. Børnene var i deres vinterferie på Søgård, men nu skal de have lov til at få et ophold på Søgård i deres sommerferie og nyde bl.a. vores swimming pool. Grunden til at de får endnu et ophold på Søgård, er fordi en anden institution desværre sprang fra.

Uge 28: Børn fra Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde i Skodsborg
Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde er for børn i alderen 8-16 år. Børnene går i intern skole på Jacob Michaelsens Minde, fordi de ikke p.t. magter et alm. folkeskoleforløb. Børnene på institutionen er enten frivilligt eller tvangsmæssigt anbragt. Formålet med opholdet på Søgård er at give eleverne en dejlig oplevelse både socialt, kulturelt og naturmæssigt i et område af landet, som de fleste aldrig har besøgt.

Uge 29: Omsorgssvigtede børn fra Døgninstitutionen Kolding, Tinghøj
Tinghøj er en døgninstitution der tilbyder trygge rammer for 14 omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Huset er delt i to afdelinger med hver sin gruppe. I ungegruppen er der plads til seks unge i alderen 15-18 år, og i børnegruppen er der plads til otte børn i alderen 1-14 år. Børnene og de unge på Tinghøj kan bibeholde deres vante skole ved indflytningen og der bliver lagt vægt på, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter og benytter lokalområdets tilbud.

Uge 30: Omsorgssvigtede børn fra døgninstitution i Hornsyld
Børne- og Familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er et behandlingshjem for anbragte børn i alderen 8-17 år. Nogle er frivilligt anbragte og nogle tvangsfjernede. Alle børn er omsorgssvigtede og kommer fra meget ressourcesvage familier.

Uge 31: Børn med sociale problemer fra Behandlingshjemmet Skovgården
Skovgårdens målgruppe er normalt begavede børn i alderen 7-15 år, som af forskellige årsager ikke formår at indgå i folkeskoleregi. Børnene har vanskeligheder af adfærdsmæssige, social og følelsesmæssige art, der bl.a. gør det svært for dem at koncentrer sig om indlæring. Mere specifikt er målgruppen børn med tilknytningsforstyrrelser, dvs. børn der har vanskeligheder ved at knytte sig til andre og indgå i sociale samspil.

Uge 32: Børn med psykosociale problemer
Opholdsstedet Skovbogård i Tappernøje er for børn og unge i alderen 10-18 år, alle med psykosociale problemer.

Uge 34: Døve og hørehæmmede børn fra Fredericia
Plutovænget er et elevhjem for døve og hørehæmmede børn i alderen 8-12 år, der endvidere har sociale eller emotionelle forstyrrelser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at iagttage "dynamikken" i gruppen, med fokus på socialrelationer.

Uge 36: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn fra Ronæsbo i Nørre Åby
Ronæsbo er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn i alderen 14-18 år, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.

Uge 38: Børn med indlæringsproblemer fra Christiansfeld
Lindeklassen er et skoletilbud for normaltbegavede børn med indlærings og adfærdsvanskeligheder. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end de vante, samt træning i opøvelse af sociale færdigheder.

Uge 42: Udviklingshæmmede børn fra Hellerup
Broen er en specialinstitution for udviklingshæmmede børn i alderen 9-18 år med varig nedsat psykisk funktionsevne, hvoraf en del har forskellige sammensatte psykosociale problemstillinger.