Lejre i 2015.

Uge 7: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland.
Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Formålet med opholdet er, at kunne tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med andre børn. Ligeledes øves børnene hver eneste dag, i gense normer samt at begå sig sociale sammenhænge. På en ferie vil der naturligt opstå nye læringsrum, som kan danne grundlag for udvikling af barnets kompetencer. En ferie oplevelse sammen, vil styrke de interne relationer i Møllehuset både børn/børn og børn/voksne imellem og netop gode og bæredygtige relationer er afgørende i arbejdet med disse børn og unge. En ferie vil være en oplevelse sammen, som man igen og igen kan tage frem og mindes.

Uge 16: Psykisk udviklingshæmmede unge med bl.a. autisme og Downs syndrom.
Hadruplund i Hundslund er et opholdssted for børn og et bosted for voksne udviklingshæmmede, beliggende i Odder kommune. Formålet er at skabe en oplevelse for en gruppe af unge fra Hadruplund og en gruppe af jævnaldrende fra et lignende bosted på Fyn, Midgård, Ølsted i Fåborg Midtfyn kommune, ved at de får et fælles ophold på Søgård Hovedgård. Alle de unge er psykisk udviklingshæmmede med forskellige diagnoser som autisme, downs syndrom, angelman syndrom, hjerneskade, epilepsi, ADHD, omsorgssvigt o.l.

Uge 18: Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de unge ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 19: Elever i alderen 10-15 år (mellemtrinnet) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 20: Børn med socio-emotionelle problemer fra Helhedsskolen Flemløse i Glamsbjerg
Helhedsskolen i Flemløse er for børn i alderen 6-14 år med store socio/emotionelle vanskeligheder, de kan p.t. ikke rummes i folkeskolen. Formålet med opholdet på Søgård, er at få nogle fællesoplevelser som skal knytte børnegruppen tættere til hinanden. Pædagogerne får samtidigt et mere omfangsrigt indsigt i børnene.

Uge 21: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem
Blæksprutten - det kulturelle børnehus er en 0-6 års institution i Silkeborg. Blæksprutten modtager børn med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer. Deriblandt børn fra familier i udsatte positioner som dækker over bl.a. økonomiske og social udsat position. I Blæksprutten arbejder vi bl.a. på at styrke børnenes sociale og personlige kompetencer, samt at tilbyde dem oplevelser udenfor deres nærmiljø. Opholdet på Søgård er for de ældste børn, der starter skole sommeren 2015.

Uge 22 tirsdag - fredag: Elever i alderen 6-11 år (indskolingen) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Formålet med lejren er at give eleverne en stor, fælles oplevelse. Mange af vore elever kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give eleverne mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for vore elever være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage og i nye sammenhænge. Vi arbejder meget med elevernes sociale kompetencer i hverdagene på skolen. Dette vil vi gerne give dem mulighed for at arbejde videre med i nye sammenhænge.

Uge 22 fredag - søndag: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Skovgården i Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytnings-forstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7 - 15 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give forældrene og børnene en weekend, hvor de får fælles gode oplevelser. Styrker familiens fællesskab, men også styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold, således at de også bruger hinanden udenfor Skovgårdens regi. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 23 AFLYST: Børn med bl.a. diagnoser som AD/HD fra Heldagsskolen i Otterup
Slettens skole afd. Heldagsskolen rummer børn i alderen 7-15 år. Børnene har diagnoser som AD/HD, manglende sociale kompetencer og indlærings vanskeligheder. Pædagogerne arbejder med, at give børnene rammer og en forudsigelig hverdag. Så der gives mulighed for, at børnene kan udvikle sig. Formålet med opholdet er, at give børnene en positiv oplevelse. Nogen af børnene har ikke været udenfor Nordfyns kommune og andre har aldrig været på koloni.

Uge 27: Udsatte børn og unge fra Opholdsstedet Skovbogård
Opholdsstedet Skovbogård i Tappernøje er for udsatte børn og unge i alderen 6-18 år, der af forskellige grunde ikke kan bo i hjemmet, alle med psykosociale problemer. Børnene inddrages i hverdagen under strukturerede rammer, hvor rytme, forudsigelighed og stabilitet er nøgleord.

Uge 28: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus
Sølyst, Toften og Solbrinken er 3 døgninstitutioner der hører under Miniinstitutionerne. Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser. En følelse af, at være lidt som andre, selvom de bor på en døgninstitution.

Uge 29: Børn og unge fra Bülowsvej - for børn og familier på Frederiksberg
Bülowsvej - for børn og familier er for børn og unge i alderen 0-14 år, der er anbragt væk fra hjemmet af mange forskellige årsager. Formålet med opholdet er at give børnene og de unge spændende oplevelser med de voksne og hinanden og sikre dem en dejlig ferie i trygge rammer.

Uge 30 Hovedhuset: Familiecenter Viborg er en døgninstitution for børn og unge fra 0-18 år
Familiecenter Viborg i Viborg er en døgninstitution med 2 funktioner. Den ene er observation, hvor barnet/den unge bliver anbragt midlertidigt til pædagogisk og psykologisk udredning pga. omsorgssvigt, overgreb eller pga., at barnet/den unge mistrives i deres familie. Den anden er behandling, hvor det besluttes, at barnet/den unge skal blive i et længerevarende behandlingsophold.

Uge 30 Hestestalden: Aflastningsinstitutionen Egeskovhus i Viborg er for børn og unge med diverse problemer
Egeskovhus som ellers er en aflastningsinstitution for børn og unge, har modtaget 2 drenge på 7 og 8 år med downs, autisme, bardet-biedls syndrom og har intet verbalt sprog. Drengene har fået fuldtidsplads på institutionen. Formålet med opholdet på Søgård, er at de også får sommerferie og et afbræk i hverdagen.

Uge 30/31 fredag - tirsdag: Omsorgssvigtede børn og unge fra Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld
Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 2-18 år, som bor på Bakkevej pga. omsorgssvigt og seksuel misbrug. Eller børnene eller de unge kan have en diagnose som ADHD. Alle børnene kommer fra meget ressourcesvage familier.

Uge 31 onsdag - søndag: Børn fra Børnehjemmet Villaen fra Kerteminde
Villaen er et behandlingshjem for max 12 børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 32: Villa Kokkedal i Hørsholm er for børn med psykiatriske lidelser
Specialinstitutionen Villa Kokkedal er en døgninstitution hvor der bor børn mellem 4-14 år som har svære psykiske og/eller psykiatriske vanskeligheder. De kan eks. have ADHD, ADD, OCD, Tourettes og Aspergers Syndrom. Mange af børnene har tilknytning og personlighedsforstyrrelser som gør det vanskeligt for dem at kunne socialiserer med andre og udvikle et almindeligt børneliv. De går i internskole med specialundervisning tilknyttet. Formålet med opholdet er at kunne skabe bedre relationer mellem barn/ barn og voksne imellem, så børnene på sigt får bedre mulighed for at kunne udvikle sig følelsesmæssigt og personligt.

Uge 33: Kastanjehuset i Hillerød er for børn med alvorlige relations forstyrrelser
Kastanjehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården, som er en behandlings institution for børn mellem 6-16 år. Børnene er alle normalt til velbegavet med alvorlige relations forstyrrelse. Mange af børnene kommer fra hjem med begrænsede ressourcer både økonomisk og socialt. De kan være beskrevet som børn med udviklingsforstyrrelser eller som børn med sindslidelser f.eks. skizotypisk sindslidelser, som børn der har autistiske eller psykotiske træk, episoder eller reaktioner.

Uge 35: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby-Taarbæk kommune hvor alle elverne har nogle udfordringer der kræver ekstra støtte og en særlig tilrettelagt skoledag. Alle eleverne er diagnosticeret med autisme og flere har komorbide diagnoser i form af ADHD, ADD og Tourette. Det er rart for eleverne at få en ophold på Søgård Hovedgård, hvor der der minimal trafik, er stille og roligt og hvor der er gode faciliteter og mulighed for udendørs aktiviteter.

Uge 36: Børn med særlige vanskeligheder fra Dagskolen Vikasku fra Frederiksberg
VIKASKU fra Frederiksberg er et behandlings- og skoletilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 6 år og 17 år med særlige vanskeligheder. Børnene og de unge kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i Folkeskolen.

Uge 37: Børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps fra Specialcenter Vonsild i Kolding
Elevgruppens fællesnævner er, at de er psykisk udviklingshæmmede og evt. også fysisk handicappede i en eller anden grad. De har alle brug for samspil med andre, trygge og faste rammer, samt mange gentagelser for at lære. Der er flere af eleverne, som har store vanskeligheder med at udtrykke sig via talesproget, og skal derfor lære andre måder at kommunikere på. Pædagogerne vil gerne bruge lejren som en ryste sammen tur, som et godt afsæt for et nyt skoleår.

Uge 38: Omsorgssvigtede børn og unge fra Finderup Efterskole i Skjern
Finderup Efterskole er en specialefterskole, hvor målgruppen er elever med særlige behov, sent udviklede unge, som kommer fra mange forskellige baggrunde. Omsorgssvigtede, tidligt skadede, børn med diagnoser, sociale vanskeligheder, dårlig begavelse, etc. Pædagogerne arbejder for, at eleverne lærer at få gode kammerater, får nok hvile, god og nærende kost, daglig motion og undervisning på det niveau, de er kommet til. Formålet er at give børnene et ophold med fokus på fællesskab, natur, ude liv, kultur og gode fælles oplevelser, da børnene er fattige på oplevelser.

Uge 39: Elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder fra Kildevældsskolen på Østerbro i København
Eleverne går i specialklasserækker på Kildevældsskolen. Skolen er for elever, som har generelle indlæringsvanskeligheder samt adfærdsmæssige problemer og kommer ofte fra familier med få resurser. Formålet med opholdet er at træne de sociale kompetencer samt at komme ud og opleve andre miljøer end dem eleverne kommer fra.

Uge 40: Elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder fra Kildevældsskolen på Østerbro i København
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, flere af børnene har diagnoser så som ADD, ADHD og infantil autisme og alle er 2-sprogede. Formålet er at styrke fællesskabet gennem fælles oplevelser i naturen.

Uge 41: Eleverne på Heldagsskolen Lærkeskolen i Aarup bærer præg af bl.a. svigt fra barndom
Heldagsskolen Lærkeskolen har en flok herlige unger med forskellige udfordringer, det kan både være diagnoser, en forkert start på livet eller skolegangen i det normale folkeskolesystem. Socialt bærer de unge præg af, en barndom der har budt på mange svigt, det værende venner, familie eller systemet i helhed. Vi forsøger på alle måder, at give dem troen på egen værdi igen. Vi har gennem en god normering mulighed for, at møde de unge, hvor de er, at udfordrer dem, hvor de har det svært.

Uge 47: Børn med tilknytningsvanskeligheder fra Nyborg Heldagsskole i Ullerslev
Børnene går på Nyborg Heldagsskole, som er et tilbud til tilknytningsforstyrrede børn med normal begavelse. De går i prøveklassen, hvor pædagogerne bestræber sig på at få de unge til at tage så meget af en FSA som muligt. Der går 3 piger og 4 drenge i alderen mellem 15-17 år i klassen.

Uge 48: Elever med særlige behov og/eller diagnoser så som ADHD fra Skolecentret i Boserup fra Roskilde, aflyst
Aktivklassen består pt. udelukkende af drenge, hvor størstedelen har ADHD diagnose, og/eller en dårlig skolehistorik fra tidligere skoleforløb, hvorfor vi skaber læringsrum med differentieret undervisning der tager udgangspunkt i kultur - oplevelser og studier i vekslende form mellem praktik i undervisningen og motiverende læring.