Lejre i 2021.

Uge 3 er aflyst pga. COVID-19 : Langelinieskolen SPK på Østerbro i København er for børn og unge med høretab og/eller særlige sproglige vanskeligheder.

Uge 7: Anbragte unge med forskellige udfordringer og vanskeligheder fra Nørresø Huset Viborg
Nørresø Huset Viborg er en døgninstitution for anbragte unge i alderen 14 - 19 år som alle har forskellige udfordringer og vanskeligheder. Formålet er at give de unge en social oplevelse sammen væk fra byen, hvor de på tværs af hinanden kan danne nye positive relationer. De unge kommer ikke på ferier med deres familier, så derfor ønsker de voksne at give dem muligheden for at holde denne ferie, hvor der er ro og tid til masser af socialt nærvær og omsorg i skønne omgivelser på Søgård, hvor de unge kan være omgivet af ro i naturen.

Uge 14: Eleverne på Heldagsskolen Lærkeskolen i Aarup bærer præg af bl.a. svigt fra barndom
Heldagsskolen Lærkeskolen har en flok herlige unger med forskellige udfordringer, det kan både være diagnoser, en forkert start på livet eller skolegangen i det normale folkeskolesystem. Socialt bærer de unge præg af, en barndom der har budt på mange svigt, det værende venner, familie eller systemet i helhed. Vi forsøger på alle måder, at give dem troen på egen værdi igen. Vi har gennem en god normering mulighed for, at møde de unge, hvor de er, at udfordrer dem, hvor de har det svært.

Uge 15 er flyttet til uge 43 pga. COVID-19 : Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder

Uge 16 er flyttet til uge 40 pga. COVID-19 : Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Uge 17 er flyttet til uge 33 pga. COVID-19 : Brøndagerskolen i Albertslund er for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder

Uge 18 er aflyst pga. COVID-19: Grydemoseskolen i Espergærde er for udviklingshæmmede børn og unge

Uge 19 mandag - onsdag: Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l
Børnene og de unge fra Specialcenter Sigrid Undset har generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle af børnene har en del diagnoser udover deres generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan nævnes: ADHD, angst, autisme, infantil autisme, Tourettes syndrom, shaking-baby-syndrom, forskellige genbetingede syndromer som Downs syndrom, Williams syndrom, Wolf-Hirschorn-syndrom. Opholdet på Søgård er forbeholdt skolens ældste elever, 7. klasse og opefter og mange af dem er ikke vant til at færdes i andre fællesskaber og miljøer end hjem og skole.

Uge 20: Elever fra 0. kl til 4. klasse med mange forskellige diagnoser fra Ringkøbing Skole, Specialcenter Vest, B1
B1 er den ene del af Specialcenter Vest, som er hjemhørende på Ringkøbing Skole. Eleverne i Specialcenter Vest er kendetegnet ved at have brug for støtte, guidning og specialundervisning i et omfang, der gør at de ikke kan rummes via inklusion i det ordinære skoletilbud. Blandt eleverne er mange diagnoser repræsenteret, almindeligvis indenfor ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD, epilepsi og tidligt skadede. Basen rummer også en del elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever som lider af omsorgssvigt, manglende sociale kompetencer og med ringe mulighed for at få den rette støtte via hjemmet. Mange af eleverne har aldrig været på et lejrophold eller været på ferie med familien og for de fleste vil det være en stor udfordring at skulle være hjemmefra i 4 dage, ligesom det at være sammen med andre og forholde sig til dem i alle døgnets timer vil være nyt.

Uge 21 aflyst pga. COVID-19: Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser

Uge 22 er aflyst pga. COVID-19: Elever i alderen 6-11 år (Indskoling) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Uge 23: Kildevældsskolens specialklasserække, er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Eleverne på Kildevældsskolen på Østerbro og NV har udviklingsvanskeligheder, sociale og/eller faglige eller kognitive udfordringer. Mange af eleverne har ligeledes udfordringer med autismespektret, forstyrrelsesområdet og ADHD. 8 - 9. klasserne skal have udvidet samarbejde efter sommerferien, så relationelt, skal der opbygges et stærkt sammenhold. Klasserne skal arbejde sammen gennem hele udskolingen. Så et godt fællesskab, er essentielt for den videre udvikling i klasserne.

Uge 24: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med autismediagnoser
Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby-Taarbæk kommune hvor alle eleverne er diagnosticeret med autisme. Det betyder at de alle har nogle udfordringer, der kræver ekstra støtte og en særlig tilrettelagt skoledag. Vi arbejder meget i mindre hold i et visualiseret undervisningsmiljø. Vi har haft klassen siden 2.klasse og fra starten har vi arbejdet med madprojekt, hvor eleverne lærer at læse opskrifter, lave mad, dække bord, vaske op etc. Eleverne er i alderen 11 - 13 år. Det er rart for eleverne at få en ophold på Søgård Hovedgård, hvor der er minimal trafik, er stille og roligt og hvor der er gode faciliteter såvel inde som ude.

Uge 25: Børn med tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering fra Glostrup
Glostrup Observations- og Behandlingshjems målgruppe er spæd- og småbørn fra 0-6 år. Børnenes følelsesmæssige, fysiske og/eller sociale udvikling skønnes truet i et omfang, der kræver speciel pædagogisk, psykologisk og/eller psykiatrisk observation, undersøgelse og/eller behandling. Børnenes problemstillinger kan f.eks. være alkoholskader, abstinenssymptomer, tegn på omsorgssvigt, tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering.

Uge 26: Børn og unge med generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Skole- og behandlingshjemmet Skovgården i Fuglebjerg
Børnene og de unge er på forskelligvis blevet forstyrret i deres udvikling, de har generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. Børnene og de unge er normaltbegavede, men har på forskellige måder et problemfyldt liv. Det er vigtigt, at børnene på Skovgården oplever, at deres hverdag og liv er så almindeligt som muligt. Selvom Skovgården er en behandlingsinstitution skal børnene opleve at have en barndom og ikke en behandlingsdom. Det skal være godt at være barn på Skovgården - også selvom livet kan være vanskeligt og svært. På Skovgården går behandling hånd i hånd med leg, sjove og oplevelsesrige og glædesfyldte aktiviteter.

Uge 27: Specialskolen Bramsnæsvig i Kirke Hyllinge er for børn og unge med neurologiske diagnoser og problematikker.
Specialskolen Bramsnæsvig er for børn og unge med neurologiske diagnoser og problematikker. Der er plads til både kørestolsbrugere og mobile børn og unge, som har vidt forskellige behov for hjælp og støtte. Mange af dem er meget udfordrede og kræver nærvær/hjælp af personalet 24-7. Formålet er at give børn og de unge en anderledes ferie med gode oplevelser, hygge og fællesskab med deres kammerater. Personalet kan med deres faglighed og kendskab til børnene og de unge tilbyde andre aktiviteter end de vil få i hjemmet, da forældrene ofte er voldsom presset og det vil være et dejligt afbræk fra hverdagen for dem at få et ophold på Søgård Hovedgård.

Uge 28: Margarethagården i Hornbæk er en behandlingsinstitution for unge med psykosocial problemstillinger
Behandlingsinstitutionen er for unge mellem 12 til 18 (23 år). De unge ligger kognitivt inden for normalområdet. De kan have autisme spektrum forstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, sucidaltruet adfærd. Alle unge er indadreagerende. Det er ikke alle unge, der har mulighed for at komme på sommerferie med deres familier og at komme på sommerferie - giver de unge et afbræk i hverdagen og det giver dem mulighed for nye oplevelser, erfaringer og en følelse af at være lidt som andre, selv om de er anbragt på en institution.

Uge 29: Børneinstitutionen Posekær i Aabenraa Kommune er for børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne
Vi er en døgninstitution for børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Huset er opdelt i 4 bo grupper og vi er gul gruppe, hvor der bor 6 børn mellem 12-17 år som alle har en diagnose indenfor autismespektret eller profiterer af en struktureret autismepædagogik. Formålet med børnelejren på Langeland er at give børnene en ferie hvor der er rum og plads både udendørs og indendørs hvor de kan udfolde sig og få nogle gode sociale oplevelser, som de især er udfordret på.

Uge 29/30 torsdag - mandag: Børn fra Børnehjemmet Villaen fra Kerteminde
Villaen er et behandlingshjem for børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 30: Anbragte unge med forskellige udfordringer og vanskeligheder fra Nørresø Huset Viborg, AFLYST

Uge 30: Udsatte børn fra Dagtilbuddet Bakkevej i Hornsyld
Dagtilbuddet Bakkevej er en afdeling, hvor udsatte familier er tilknyttede. Fælles for familierne er at der, ved visitering er bekymring for børnene, da de viser tegn på mistrivsel. Børnene kan være fra 5-18 år. Formålet med ophold på Søgård Hovedgård er, at de enkelte familier samlet kan få en ferietur med oplevelser, fællesskab og nye input sammen med pædagoger, som kan støtte dem. Børnene oplever at komme på ferie sammen med deres forældre.

Uge 30: Omsorgssvigtede børn fra Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej i Hornsyld
Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn i alderen 1-15 år, som bor på Bakkevej pga. massivt omsorgssvigt. Børnene og de unge kan have en diagnose som ADHD eller andet. Alle børnene kommer fra knap så ressourcestærke familier. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at give børnene en ferie med masser af oplevelser og natur, samt skabe en bedre relation mellem afdelinger, personale og børnene.

Uge 31: Hostruphøj i Hobro er for børn med diverse problematikker
Hostruphøj er en døgninstitution for anbragte børn, nogen på tvang og andre frivilligt. De er alle i den skolepligtige alder og de fleste går i den interne skole. Flere af børnene kommer fra socialt belastede familier og og de har alle diverse problematikker, såsom manglende tillid til voksne, tidligt skadede eller adfærdsproblematikker.

Uge 33 flyttet fra uge 17: Brøndagerskolen i Albertslund er for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder
Brøndagerskolen er for børn, der alle har svært ved at være sammen med andre, aflæse andres signaler, og kommunikere egne behov. Derudover er kommunikation og struktur af dagligdagen vanskelig. Individuelt har børnene endvidere forskellige vanskeligheder. Alle børnene anvender forskellige former for støttesystemer i deres hverdag for at strukturere dagen, da de alle har svært ved at strukturere, planlægge og udføre almindelige hverdagsopgaver pga. deres kognitive vanskeligheder. Formålet med opholdet vil være at øve eleverne i at overføre aktiviteter og andre tillærte færdigheder til et andet miljø ende det kendte.

Uge 34: Børn i alderen 8-13 år (indskoling og mellemtrin) med særlige vanskeligheder fra Dagskolen Vikasku fra Frederiksberg
VIKASKU et behandlings- og skoletilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 8 år og 16 år med særlige vanskeligheder. Børnene og de unge kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i folkeskolen. Vikasku har sårbare børn og unge med personlige, sociale eller emotionelle udviklingsforstyrrelser og diagnoser som ADHD og autisme-spektrumforstyrrelser. En del af børnene kæmper - ud over deres faglige udfordringer - med social ensomhed, indadvendt adfærd, manglende trivsel og manglende selvværd. En fælles lejrophold på Søgård Hovedgård givere os mulighed for at give børnene unikke oplevelser i fællesskab, skabe relationer både børnene imellem, men også mellem børn og voksne. Det tætte relationsarbejde er en af grundstene i vores arbejde på Vikasku.

Uge 35: Børn i alderen 12-16 år (udskolingen) med særlige vanskeligheder fra Dagskolen Vikasku fra Frederiksberg
VIKASKU et behandlings- og skoletilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 8 år og 16 år med særlige vanskeligheder. Børnene og de unge kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i folkeskolen. Vikasku har sårbare børn og unge med personlige, sociale eller emotionelle udviklingsforstyrrelser og diagnoser som ADHD og autisme-spektrumforstyrrelser. En del af børnene kæmper - ud over deres faglige udfordringer - med social ensomhed, indadvendt adfærd, manglende trivsel og manglende selvværd. En fælles lejrophold på Søgård Hovedgård givere os mulighed for at give børnene unikke oplevelser i fællesskab, skabe relationer både børnene imellem, men også mellem børn og voksne. Det tætte relationsarbejde er en af grundstene i vores arbejde på Vikasku. Opholdet i uge 35 er gennemført med støtte fra bl.a. Frederiksberg Fonden.

Uge 36: Børn og unge med særlige behov fra Finderup Efterskole i Skjern
Finderup Efterskole er en specialefterskole for børn og unge der har brug for ekstra støtte til det faglige, det sociale og det personlige. Eleverne har alle udfordringer indenfor det faglige, det sociale eller det personlige. En del af eleverne er udfordret af diagnoser, så som ADHD, autisme, generelle indlæringsvanskeligheder, aspergers, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigtede, tidligt skadede m.m. Formålet er at give børnene et ophold med fokus på fællesskab, natur, ude liv, kultur og gode fælles oplevelser, da børnene er fattige på oplevelser.

Uge 37: Specialcenter Bramdrup på Bramdrup Skole i Kolding er et skoletilbud for elever med særlige behov
Eleverne er meget forskellige, men fælles for dem er, at de har opmærksomhedsproblemer og/eller en adfærd præget af manglende koncentration og impulsivitet. Elevernes udfordringer kan bl.a. være udadreagerende adfærd, nedsat arbejdshukommelse, at forstå og følge sociale spilleregler. Opholdet på Søgård Hovedgård skulle meget gerne give et solidt afsæt for det kommende skoleår.

Uge 38: Elever fra 0.-5. klasse med omfattende sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder fra Svendborg Heldagsskole i Vester Skerninge
Skolens behandlingstilbud retter sig almindeligvis mod elever med omfattede sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Langt de fleste elever henvises med baggrund i massive sociale problemer. Børnene har i mange tilfælde haft så dårlig social funktion, at de har været isoleret i både skole- og fritidssituationen. Elevernes udbytte af deres tidligere skolegang har som regel været minimalt. Det beskrives således ofte i henvisningen som et af formålene med optagelse, at der etableres rammer omkring eleven, der dels afdækker og dels afhjælper indlæringsvanskelighederne. Mange af familierne har problemer der rækker ud over, og delvist er medvirkende til elevens situation. Nogle af eleverne er vokset op under belastede forhold, andre elever er vokset op i en almindelig kernefamilie, der dog belastes af de problemer, som barnets problematiske sociale og følelsesmæssige funktion medfører. Formålet er at give eleverne et ophold i et naturskønt område, hvor de vil opleve det at gå i skole, på en helt anden måde og samtidig med, at der vil være fokus på fælles oplevelser og sammenhold i et fællesskab. Ved en sådan tur får eleverne også et andet kendskab til hinanden og de voksne, og vi får skabt en grobund for en fælles historie vi kan bygge videre på tilbage på skolen, når det hele er træls.

Uge 39: Elever fra 6.-9. klasse med omfattende sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder fra Svendborg Heldagsskole i Vester Skerninge
Skolens behandlingstilbud retter sig almindeligvis mod elever med omfattede sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Langt de fleste elever henvises med baggrund i massive sociale problemer. Børnene har i mange tilfælde haft så dårlig social funktion, at de har været isoleret i både skole- og fritidssituationen. Elevernes udbytte af deres tidligere skolegang har som regel været minimalt. Det beskrives således ofte i henvisningen som et af formålene med optagelse, at der etableres rammer omkring eleven, der dels afdækker og dels afhjælper indlæringsvanskelighederne. Mange af familierne har problemer der rækker ud over, og delvist er medvirkende til elevens situation. Nogle af eleverne er vokset op under belastede forhold, andre elever er vokset op i en almindelig kernefamilie, der dog belastes af de problemer, som barnets problematiske sociale og følelsesmæssige funktion medfører. Formålet er at give eleverne et ophold i et naturskønt område, hvor de vil opleve det at gå i skole, på en helt anden måde og samtidig med, at der vil være fokus på fælles oplevelser og sammenhold i et fællesskab. Ved en sådan tur får eleverne også et andet kendskab til hinanden og de voksne, og vi får skabt en grobund for en fælles historie vi kan bygge videre på tilbage på skolen, når det hele er træls.

Uge 40: Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de unge ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 41: Børn og unge med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelse fra Skolen ved Sorte Hest på Vesterbro i København
Skolen ved Sorte Hest rummer elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser så som ADHD, Aspergers syndrom m.m., samt elever hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift. Formålet med opholdet vil være at børnene og de unge får en god oplevelse og en styrkelse af deres sociale kompetencer. Mange af eleverne kommer ikke på ferie med deres familier og vi ønsker at give dem nogle oplevelser for livet.

Uge 42: Børn og unge fra Bülowsvej - for børn og familier på Frederiksberg, AFLYST

Uge 43 onsdag-torsdag flyttet fra uge 15: Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder
På Marielundskolen i Kolding er der ca. 100 elever og ca. 50 medarbejdere. Eleverne fra mellemtrin (10 -12 år) glæder sig til et ophold og vi håber, at opholdet på Søgård vil give elever og personale et større sammenhold og forståelse for hinanden, samt en god oplevelse, væk fra den daglige trummerum.

Uge 43 fredag - søndag: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland og deres forældre
Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Vi ser en mulighed for at tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med deres skolekammerater i de langelandske skoler. Vi inviterer også forældrene med, så de kan få muligheden for at deltage i de gode oplevelser, få et bedre kendskab til hinanden, til de andre børn på Møllehuset samt til alle medarbejderne på Møllehuset.

Uge 44: Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser
Marielundskolen er for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Børnene i IND D er en skøn gruppe smilende og grinene individerne som værdsætter leg og trykke rammer. Hvert barn har nogle ting de slås med som har gjort at de går på Marielundskolen, hvilket gør at de voksne må arbejde forskelligt med hvert enkelt barn. Børnene kan være udad reagerende men oftest kommer vreden til udtryk i form at skældsord. Formålet med opholdet er at give børnene (8 - 9 år) et afbræk fra hverdagen og en mulighed for at oplevende hinandens og de voksnes sammenværd på en måde de ikke er vant til. For nogle af disse børn er dette det tætteste de kommer på en ferie væk fra hjemmet. Opholdet på Søgård træner også det sociale sammenværd og styrker sammenholdet.