Læs regnskabet her

Foreningen Børnelejren på Langeland har i løbet af 2022 indsamlet via Foreningens hjemmeside. De indsamlede midler er brugt til finansiering af lejrophold for dårligt stillede børn.

Erklæring om indsamlingens lovlighed:

Vi er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved underskrift, at indsam lingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen. Det fremgår af bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4.

Pbv
Foreningen Børnelejren på Langeland


Dina Reece
Formand