BXP Advokater
Børnelejren på Langelands formål er at afholde lejre for socialt og økonomisk dårligt stillede børn. Foreningen har omdannet Søgård Hovedgård på Sydlangeland til en børnelejr, og gården bruges kun som en oase for dårligt stillede børn med et særligt behov for en positiv oplevelse.